Heat Mirror

Heat Mirror

Hlavním rysem izolačních skel Heat mirror je snaha o eliminaci veškerých úniků tepla tak, aby se minimalizovaly náklady na vytápění. Toto zasklení je optimalizované pro nejvyšší možný stupeň izolačních schopností, kterého se dosahuje použitím vícekomorových systémů s aplikací meziskelní tepelné fólie Heat Mirror.

  Heat mirror

Izolační dvojskla Heat Mirror jsou konstruována ze dvou tabulí plaveného skla, jejichž vzdálenost vymezují duté distanční rámečky, plněné vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par mezi skly. Mezi těmito rámečky je napnutá fólie Heat mirror, která rozděluje meziskelní prostor na dvě komory. Tímto vzniká izolační trojsklo nebo čtyřsklo se zachováním hmotnosti dvojskla. Meziskelní prostor je naplněn směsí plynu argonu a kryptonu.

 

Řešení s dvojskly Heat Mirror

Stejně tak jako se každá stavba navrhuje pro konkrétní využití, musí se i vlastnosti zasklení Heat mirror optimalizovat pro daný účel. Správná volba Vám přinese nejen užitek, ale i výhodné zúročení vložené investice.

 

Heat Mirror Interm TF Sporo standart

Konstrukcí tohoto dvojskla se vylučují vyšší solární zisky, ale díky selektivním vlastnostem jednotlivých pokovených vrtev propouští dostatečné množství světla. Už ani kilowatu navíc, teplo domova Vám nikdo nevezme!!!

Heat Mirror Interm TF Pasiv

Tato dvojskla jsou maximálně podřízena solárním ziskům a to i za cenu relativního zhoršení izolačních vlastností. Základním předpokladem pro využití tohoto zasklení je správné navržení orientace stavby pasivního domu a rozsahu jeho zasklení. Pusťme slunce do našich domů...

Heat Mirror Interm TF Select

S prostupujícím viditelným světlem na slunných stranách může přes okna pronikat nežádoucí solární energie. Ta v letních měsících způsobuje přehřívání interiéru, které je nutno regulovat klimatizací nebo předokenním stíněním, což jsou další vynaložené náklady pro naši pohodu a právě pro tento účel je určen teto typ zasklení.

Heat Mirror Interm TF Top

Dvojskla navržená pro svělíky do střešních konstrukcí by měla propustit co nejvíce viditelného světla a zároveň maximálně omezit prostup negativní solární enegie, aby lidé nebyli vystaveni přímému vlivu záření. Zasklení s tepelnou fólií Heat Mirror dokáže nejlépe vyhovět všem takto kladeným požadavkům.

Heat Mirror Interm TF Sporo super

Dvojskla se dvěma meziskelními foliemi Heat Mirror, vyvinuté pro dosažení nejlepších izolačních vlastností. Ve skutečnosti se jedná o čtyřsklo s váhou dvojskla. Při použití tohoto zasklení docílíme maximální úpsory energie, která uniká okny.


 

Chcete zateplit okna dvojskly Heat Mirror ??? Kontaktujte nás ...

Novinky a informace o zateplení oken ve Vašem e-mailu zdarma