Vila Olomouc - kulturní památka

Vila Olomouc - kulturní památka

Lokalita: Vídeňská 2, Olomouc

Architekt: Jakob Gartner

Sloh: historismus

Rok výstavby: 1895

 

           
           

Tento dům se nachází v samém centru Olomouce a stejně jako u většiny domů zde zanechal čas své šrámy. Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2001, kdy byla obnovena fasáda s rozsáhlou štukovou výzdobou a střecha. Renovace oken zůstala poslední fází rozsáhlých oprav a proběhla v letech 2011 – 2012. Na tomto domě je celkem 18 různých typů oken atypického provedení, proto práce probíhaly v několika etapách. Některá okenní křídla byla téměř v havarijním stavu. Okapnice zde z větší částí chyběly, spodní vlysy byly napadeny hnilobou v pokročilém stádiu, rámy netěsnily a při zavírání drhnuly. Nejdříve se původní nátěry odstranily až na samotné dřevo, odřezaly se zbytky okapnic, doplnily se chybějící fragmenty dřeva. Poté se vyfrézovala polodrážka pro izolační dvojsklo a nalepila nová dřevěná okapnice. Při frézování došlo k odstranění hniloby kolem původního zasklení sklenářským tmelem a bylo zjištěno, že pod povrchem na první pohled 116 let starého zničeného okna se skrývá zdravé borové a modřínové dřevo. Nátěry byly provedeny olejovými barvami a poté následovalo zasklení oken izolačními dvojskly. Provedené práce si na vile Eduarda Hamburgera vyžádaly spoustu času, výsledek však stojí za to, proto si zaslouží i Vaši pozornost.

Historie vily >>

Datum realizace: 2012


Fotogalerie


Novinky a informace o zateplení oken ve Vašem e-mailu zdarma