Izolace oken

Izolace oken

Izolace oken

Tepelná izolace oken

Tepelná izolace oken se vyjadřuje hodnotou „součinitelem prostupu tepla“ Uw. Tato hodnota vyjadřuje množství tepla, které unikne plochou 1 m2 okna za 1 vteřinu, při rozdílu teplot v exterieru a interieru 1 stupeň Kelvina. Hodnota Uw  konkrétního okna se vypočítá z hodnoty Uf okenního rámu, Uw izolačního skla, kvalitou meziskelního rámečku a poměrem jejich vzájemných ploch a obvodů. Obecně platí, že čím je hodnota Uw nižší, tím je izolace oken lepší.

Současná moderní okna mají dvojskla s Ug kolem hodnoty 1,1 W/m2K, a trojskla pak s Ug kolem hodnoty 0,7 W/m2K. Pro porovnání je nutné uvést, že stará špaletová okna a zdvojená okna, nebo i plastová okna a eurookna starší cca 15 let mají Uw na úrovni cca 3,0 W/m2K.

Investicí do izolace oken, tedy výměnou zasklení zlepšíme tepelnou izolaci oken cca 2,5x. Pokud použijeme trojsklo, vylepšíme izolaci oken dokonce 3 - 4x.

Tepelné izolace oken dokáže ovlivnit také typ použitého meziskelního rámečku. Nejlepších hodnot dosahují nekovové, teplé rámečky Swisspacer a TGI.

Nepodstatnou ztrátou tepla je u izolace oken netěsnost okenních spár. U nových oken bývá netěsnost téměř nulová na rozdíl od oken původních. Z toho důvodu mnohdy dochází k rosení oken a tvoření plísní, protože nedochází k přirozené výměně vzduchu v místnosti.

Zvuková izolace oken

Zvuková izolace oken je jednou z nejdůležitějších vlastností domů i komerčních objektů, protože zajišťuje klid v práci i soukromí. Přesto se jí v dnešní době věnuje stále nízká pozornost. Pro funkční izolace oken je samozřejmě nutné zvolit správné materiály. Nepodceňujte zvukové izolace oken. Vysoká hladina hluku způsobuje stres a vážně zatěžuje vaše tělo.

Nejrychlejší účinnou metodou je zvuková izolace oken. Pokud vyměníte jednoduché zasklení za izolační dvojsklo nebo izolační dvojsklo za protihlukové izolační dvojsklo či trojsklo, docílíte účinné zvukové izolace oken a ušetříte za vytápění. Naši montážníci jsou schopni provézt výměnu zasklení ve velmi krátkém časovém úseku. Jakoukoliv technicky proveditelnou variantu zasklení pro vás rádi dodáme a odborně namontujeme.

Zvolte vhodné izolace oken a dejte sbohem hluku i vysokým účtům za energie !!!

 

Chcete vědět jak vylepšit izolace oken ve vašem domě nebo bytě ???

Kontaktujte nás ...

Kontakty

Novinky a informace o zateplení oken ve Vašem e-mailu zdarma